داروسازها بشتابید

داروسازهای عزیز که برای فدرال میخواید اقدام کنید، عجله کنید تا دیر نشده؛ چون تا امروز 20 بهمن 1389 آمار پرونده‌های کد شغلی داروساز(3131) که به اداره مهاجرت رسیده، به 778 پرونده رسیده.

با این رشد تصاعدی آمار پرونده‌ها بعید نیست که حداکثر تا یک ماه ظرفیت داروسازها هم تکمیل بشه. برای اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مهاجرت کانادا قسمت ظرفیت پذیرش فدرال مراجعه کنید.

Advertisements

ظرفیت داروسازان مهاجرت فدرال کانادا رو به تکمیل است

تا امروز 7 فوریه 2001 بالای 70% از ظرفیت داروسازان فدرال یعنی 736 نفر از 1000 نفر تکمیل شده است.

دوستانی که در مرحله آماده‌سازی مدارک هستند بجنبند، چون آمار پرونده‌های واصله این گروه شغلی اوایل دیماه حدود 500 نفر بود. با این رشد سریع بعید نیست که بزودی ظرفیت این گروه شغلی(داروسازی) نیز تکمیل شود. برای اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مهاجرت کانادا قسمت ظرفیت پذیرش فدرال مراجعه کنید.

ظرفیت داروسازان مهاجرت فدرال کانادا رو به تکمیل است

ظرفیت داروسازان مهاجرت فدرال کانادا رو به تکمیل است