روش گرفتن سابقه بیمه تأمین اجتماعی برای مهاجرت کبک

یکی از مطمئنترین راهها برای اینکه شما به آفیسر در روز مصاحبه کبک اثبات کنید که سابقه کاری شما به صورت قانونی به دست اومده ارائه نامه سوابق بیمه هست. برای گرفتن سوابق بیمه تأمین اجتماعی ابتدا یک معرفینامه میگیرید برای شعبه بیمه‌ای که در حال حاضر حق بیمه‌تون واریز میشه به این مضمون:

«شعبه محترم… بدینوسیله خانم/آقا… با شماره بیمه… جهت دریافت سوابق بیمه به آن شعبه معرفی میشوند»

ویا

«شعبه محترم… خواهشمند است سوابق بیمه‌ای خانم/آقا… با شماره بیمه… را به این اداره/شرکت اعلام فرمایید»

بعد نامه رو میبرید شعبه بیمه دبیرخونه شماره میکنید مسؤول نامنویسی روش دستور میده(البته غر میزنه که سوابق رو باید از سایت (savabegh.sso.ir) بگیرید و شما میگید که سابقه‌ای که از سایت میگیریم قابل ترجمه نیست) بعد نامه رو میدید به مسؤول باجه اعلام سوابق و منتظر میشید تا نامه‌تون آماده بشه. بعد آماده شدن میدید مسؤول نامنویسی مهر و امضا میکنه بعد رئیس یا معاون شعبه مهر و امضا میکنه بعد میدید دبیرخونه مهر میزنه شماره میزنه و نامه شما آماده هست.

نکته مهم: اگر سوابق بیمه شما برای چند تا شعبه مختلف بوده اول باید سوابقتونو یک جا جمع کنید و بعد درخواست سوابق بدید. جمع‌آوری سوابق بسته به تعداد شعبی که براتون بیمه رد شده از یک ماه تا سه-چهار ماه زمان میبره بنابراین قبل از رسیدن زمان مصاحبه سوابقتون رو یک جا جمع کنید.

Advertisements